CDFC2520-8040 Cuộn cảm chống thấm từ tính

CDFC2520-8040 Cuộn cảm chống thấm từ tính

Cuộn cảm keo từ tính CDFC2520-8040 là một loại cuộn cảm được bảo vệ bằng chip với niêm phong keo từ tính. Bằng cách này, tiếng bíp có thể được giảm thiểu một cách hiệu quả. Ngoài ra, Điện cực trên lõi ferit có thể nâng cao khả năng chống va đập chống rơi của cuộn cảm dán miếng dán từ tính.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm1. Product Introduction of CDFC2520-8040 Magnetic Sealant Inductor


CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor is an upgraded version of chip inductor. Some of the coil of traditional chip inductors are exposed, while CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor was sealed with glue. The glue is magnetic and play a shielding effect. Thus,CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor can produce a magnetic field. 


Compared with the same size traditional chip inductors, its DC resistance is smaller. So to achieve the same inductance value, the turns requirement of CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor is relatively less.


2. Product Parameter (Specification) of CDFC2520-8040 Magnetic Sealant Inductor


1. Five-ring pattern and size( SHAPE AND SIZE)  ( unit mm )

  

 


 


Wire Wound SMD Power Inductor(cdfc Series)

Series

Shape

A

B

C

D

E

F

G

H

CDFC252010A

Fig1

2.5±0.2

2.0±0.2

1.0 MAX

0.8±0.2

0.8±0.2

0.85TYP

1.65TYP

2.00TYP

CDFC252012A

Fig1

2.5±0.2

2.0±0.2

1.2 MAX

0.8±0.2

0.8±0.2

0.85TYP

1.65TYP

2.00TYP

CDFC202610

Fig1

2.0±0.2

1.6±0.2

1.1 MAX

0.8±0.2

0.6±0.2

0.60TYP

1.20TYP

1.60TYP

CDFC3010

Fig3

3.0±0.2

3.0±0.2

1.0 MAX

1.5±0.2

0.75±0.2

0.80TYP

1.60TYP

2.70TYP

CDFC3012

Fig3

3.0±0.2

3.0±0.2

1.2 MAX

1.5±0.2

0.75±0.2

0.80TYP

1.60TYP

2.70TYP

CDFC3015

Fig3

3.0±0.2

3.0±0.2

1.5 MAX

1.5±0.2

0.75±0.2

0.80TYP

1.60TYP

2.70TYP

CDFC4012

Fig3

4.0±0.2

4.0±0.2

1.3 MAX

2.0±0.2

1.0±0.2

1.10TYP

2.2TYP

3.40TYP

CDFC4018

Fig3

4.0±0.2

4.0±0.2

1.9 MAX

1.4±0.3

1.3±0.2

1.2REF

2.8REF

3.7REF

CDFC4030

Fig3

4.0±0.2

4.0±0.2

3.0 MAX

1.3±0.3

1.35±0.3

1.2REF

2.8REF

3.7REF

CDFC5012

Fig3

5.0±0.3

5.0±0.3

1.3 MAX

2.0±0.3

1.5±0.3

1.5REF

3.6REF

4.0REF

CDFC5020

Fig4

5.0±0.2

5.0±0.2

2.0 MAX

1.9±0.3

1.5±0.3

1.4REF

3.7REF

4.2REF

CDFC5040

Fig3

5.0±0.2

5.0±0.2

4.0 MAX

2.0±0.3

1.5±0.3

1.5REF

3.6REF

4.0REF

CDFC6020

Fig3

6.0±0.3

6.0±0.3

2.0 MAX

2.6±0.3

1.7±0.3

1.6REF

4.7REF

5.7REF

CDFC6028

Fig3

6.0±0.3

6.0±0.3

2.8MAX

2.6±0.3

1.7±0.3

1.6REF

4.7REF

5.7REF

CDFC6045

Fig2

6.0±0.3

6.0±0.3

4.5MAX

3.2±0.3

1.4±0.3

1.6REF

4.7REF

5.7REF

CDFC8040

Fig2

8.0±0.3

8.0±0.3

4.2MAX

5.6±0.3

1.6±0.3

1.8REF

5.6REF

7.5REF


CDFC252010 252012  202610 CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor

Electrical Characteristics 


CDFC202610series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC201610-R24NC 0.24 ±30% 100KHz,1.0V 34 MAX 4.50A 3.80A -----
CDFC201610-R33NC 0.33 ±30% 100KHz,1.0V 52 MAX 3.80A 3.30A -----
CDFC201610-R47NC 0.47 ±30% 100KHz,1.0V 59 MAX 2.80A 2.60A -----
CDFC201610-R68NC 0.68 ±30% 100KHz,1.0V 78 MAX 2.30A 2.40A -----
CDFC201610-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 104 MAX 1.80A 1.80A -----
CDFC201610-2R2MC 2.2 ±20% 100KHz,1.0V 257 MAX 1.20A 1.20A -----
CDFC201610-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 494 MAX 0.90A 0.90A -----
CDFC201610-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 780 MAX 0.70A 0.70A -----
CDFC201610-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 956 MAX 0.60A 0.60A -----
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC3010 3012 3015 CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics 
CDFC3010series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC3010-1R0NC 1 ±30% 100KHz/1V 66 MAX 2.10 MAX 1.75 MAX -----
CDFC3010-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz/1V 78 MAX 1.65 MAX 1.55 MAX -----
CDFC3010-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz/1V 96 MAX 1.40 MAX 1.40 MAX -----
CDFC3010-3R3MC 3.3 ±20% 100KHz/1V 138 MAX 1.20 MAX 1.15 MAX -----
CDFC3010-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz/1V 222 MAX 1.05 MAX 0.95 MAX -----
CDFC3010-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz/1V 300 MAX 0.75 MAX 0.75 MAX -----
CDFC3010-8R2MC 8.2 ±20% 100KHz/1V 348 MAX 0.70 MAX 0.70 MAX -----
CDFC3010-100MC 10 ±20% 100KHz/1V 480 MAX 0.65 MAX 0.65 MAX -----
CDFC3010-150MC 15 ±20% 100KHz/1V 624 MAX 0.50 MAX 0.50 MAX -----
CDFC3010-220MC 22 ±20% 100KHz/1V 960 MAX 0.40 MAX 0.40 MAX -----
CDFC3010-330MC 33 ±20% 100KHz/1V 1.20MAX 0.30MAX 0.30MAX -----
CDFC3012series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC3012-R82NC 0.82 ±30% 100KHz/1V 36 MAX 2.50 MAX 2.60 MAX -----
CDFC3012-1R0NC 1 ±30% 100KHz/1V 36 MAX 2.20 MAX 2.60 MAX -----
CDFC3012-1R2NC 1.2 ±30% 100KHz/1V 48 MAX 1.85 MAX 2.25 MAX -----
CDFC3012-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz/1V 60 MAX 2.00 MAX 2.00 MAX -----
CDFC3012-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz/1V 72 MAX 1.40 MAX 1.85 MAX -----
CDFC3012-3R3MC 3.3 ±20% 100KHz/1V 108 MAX 1.25 MAX 1.50 MAX -----
CDFC3012-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz/1V 144 MAX 1.15 MAX 1.30 MAX -----
CDFC3012-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz/1V 204 MAX 0.95 MAX 1.10 MAX -----
CDFC3012-100MC 10 ±20% 100KHz/1V 312 MAX 0.75 MAX 0.85 MAX -----
CDFC3012-150MC 15 ±20% 100KHz/1V 420 MAX 0.57 MAX 0.75 MAX -----
CDFC3012-220MC 22 ±20% 100KHz/1V 588 MAX 0.55 MAX 0.65 MAX -----
CDFC3012-330MC
33 ±20%
100KHz/1V
960MAX 0.42 MAX 0.50MAX -----
CDFC3012-470MC 47 ±20% 100KHz/1V 1560 MAX 0.35 MAX 0.40 MAX -----
CDFC3015series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC3015-1R0NC 1 ±30% 100KHz/1V 36 MAX 2.80A 2.80A -----
CDFC3015-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz/1V 54 MAX 2.60A 2.30A -----
CDFC3015-2R2MC 2.2 ±20% 100KHz/1V 72 MAX 2.10A 2.10A -----
CDFC3015-3R3MC 3.3 ±20% 100KHz/1V 96 MAX 1.80A 1.80A -----
CDFC3015-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz/1V 132 MAX 1.50A 1.50A -----
CDFC3015-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz/1V 180 MAX 1.10A 1.30A -----
CDFC3015-100MC 10 ±20% 100KHz/1V 276 MAX 1.00A 1.05A -----
CDFC3015-120MC 12 ±20% 100KHz/1V 300 MAX 0.90A 1.00A -----
CDFC3015-150MC 15 ±20% 100KHz/1V 408 MAX 0.80A 0.85A -----
CDFC3015-220MC 22 ±20% 100KHz/1V 528 MAX 0.65A 0.75A -----
CDFC3015-330MC 33 ±20% 100KHz/1V 852 MAX 0.50A 0.60A -----
CDFC3015-470MC 47 ±20% 100KHz/1V 1200 MAX 0.45A 0.50A -----
CDFC3015-680MC 68 ±20% 100KHz/1V 2400 MAX 0.40A 0.35A -----
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient
CDFC4012 4018 CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics 
CDFC4012series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC4012-R82NC 0.82 ±30% 100KHz,1.0V 65 MAX 3.45A 2.20A R82
CDFC4012-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 65 MAX 3.20A 2.20A 1R0
CDFC4012-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 78 MAX 2.60A 2.00A 1R5
CDFC4012-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 104 MAX 2.30A 1.85A 2R2
CDFC4012-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 143 MAX 2.00A 1.50A 3R3
CDFC4012-4R7NC 4.7 ±30% 100KHz,1.0V 182 MAX 1.70A 1.35A 4R7
CDFC4012-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 257 MAX 1.40A 1.15A 6R8
CDFC4012-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 312 MAX 1.15A 0.95A 100
CDFC4012-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 494 MAX 0.90A 0.80A 150
CDFC4012-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 741 MAX 0.75A 0.67A 220
CDFC4012-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 1760 MAX 0.45A 0.40A 470
CDFC4018series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC4018-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 30±30% 4.00A 1.83A 1R0
CDFC4018-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 60±30% 2.70A 1.44A 2R2
CDFC4018-3R3MC 3.3 ±20% 100KHz,1.0V 70±30% 2.00A 1.23A 3R3
CDFC4018-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 1.70A 1.20A 4R7
CDFC4018-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 110±30% 1.45A 1.06A 6R8
CDFC4018-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 180±30% 1.20A 0.84A 100
CDFC4018-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 250±30% 0.94A 0.65A 150
CDFC4018-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 360±30% 0.80A 0.59A 220
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC4030 5012 CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics Electrical characteristics
CDFC4030series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC4030-R91NC 0.91 ±30% 100KHz,1.0V 13±30% 6.25A 4.00A R91
CDFC4030-1R2NC 1.2 ±30% 100KHz,1.0V 15±30% 5.80A 3.82A 1R2
CDFC4030-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 20±30% 4.84A 3.34A 1R5
CDFC4030-1R8NC 1.8 ±30% 100KHz,1.0V 28±30% 4.80A 3.00A 1R8
CDFC4030-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 30±30% 4.40A 2.95A 2R2
CDFC4030-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 40±30% 3.30A 2.40A 3R3
CDFC4030-4R3NC 4.3 ±30% 100KHz,1.0V 55±30% 2.95A 2.10A 4R3
CDFC4030-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 60±30% 2.90A 2.00A 4R7
CDFC4030-5R6MC 5.6 ±20% 100KHz,1.0V 65±30% 2.60A 1.95A 5R6
CDFC4030-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 2.75A 1.60A 6R8
CDFC4030-7R5MC 7.5 ±20% 100KHz,1.0V 85±30% 2.20A 1.65A 7R5
CDFC4030-8R2MC 8.2 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 2.10A 1.60A 8R2
CDFC4030-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 100±30% 1.95A 1.50A 100
CDFC4030-120MC 12 ±20% 100KHz,1.0V 135±30% 1.70A 1.30A 120
CDFC4030-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 190±30% 1.65A 1.11A 150
CDFC4030-180MC 18 ±20% 100KHz,1.0V 200±30% 1.40A 1.10A 180
CDFC4030-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 225±30% 1.30A 1.00A 220
CDFC4030-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 330±30% 1.10A 0.84A 330
CDFC4030-360MC 36 ±20% 100KHz,1.0V 335±30% 1.05A 0.83A 360
CDFC4030-390MC 39 ±20% 100KHz,1.0V 435±30% 1.03A 0.73A 390
CDFC4030-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 445±30% 0.95A 0.72A 470
CDFC4030-510MC 51 ±20% 100KHz,1.0V 470±30% 0.90A 0.70A 510
CDFC4030-560MC 56 ±20% 100KHz,1.0V 555±30% 0.85A 0.65A 560
CDFC4030-620MC 62 ±20% 100KHz,1.0V 585±30% 0.80A 0.63A 620
CDFC4030-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 868±30% 0.72A 0.52A 680
CDFC4030-750MC 75 ±20% 100KHz,1.0V 1020±30% 0.70A 0.48A 750
CDFC4030-820MC 82 ±20% 100KHz,1.0V 1060±30% 0.66A 0.47A 820
CDFC4030-910MC 91 ±20% 100KHz,1.0V 1100±30% 0.65A 0.46A 910
CDFC4030-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 1150±30% 0.60A 0.45A 101
CDFC4030-121MC 120 ±20% 100KHz,1.0V 1350±30% 0.55A 0.42A 121
CDFC5012series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC5012-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 57±30% 4.40A 2.40A 1R0
CDFC5012-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 72±30% 3.70A 2.25A 1R5
CDFC5012-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 90±30% 3.10A 2.00A 2R2
CDFC5012-3R3MC 3.3 ±20% 100KHz,1.0V 126±30% 2.45A 1.70A 3R3
CDFC5012-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 164±30% 2.20A 1.50A 4R7
CDFC5012-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 245±30% 1.75A 1.25A 6R8
CDFC5012-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 344±30% 1.40A 1.05A 100
CDFC5012-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 436±30% 1.25A 0.92A 150
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC5020 5040 CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics
CDFC5020series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC5020-R47NC 0.47 ±30% 100KHz,1.0V 13±30% 6.15A 4.60A R47
CDFC5020-R75NC 0.75 ±30% 100KHz,1.0V 17±30% 5.50A 4.00A R75
CDFC5020-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 20±30% 4.10A 3.80A 1R0
CDFC5020-1R2NC 1.2 ±30% 100KHz,1.0V 22±30% 4.50A 3.55A 1R2
CDFC5020-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 26±30% 4.10A 3.20A 1R5
CDFC5020-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 32±30% 3.20A 2.90A 2R2
CDFC5020-2R7NC 2.7 ±30% 100KHz,1.0V 38±30% 2.90A 2.70A 2R7
CDFC5020-3R0NC 3 ±30% 100KHz,1.0V 38±30% 2.55A 2.70A 3R0
CDFC5020-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 43±30% 2.55A 2.50A 3R3
CDFC5020-3R6NC 3.6 ±30% 100KHz,1.0V 43±30% 2.80A 2.50A 3R6
CDFC5020-3R9NC 3.9 ±30% 100KHz,1.0V 43±30% 2.30A 2.50A 3R9
CDFC5020-4R3MC 4.3 ±20% 100KHz,1.0V 57±30% 2.50A 2.20A 4R3
CDFC5020-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 57±30% 2.50A 2.20A 4R7
CDFC5020-5R1MC 5.1 ±20% 100KHz,1.0V 64±30% 2.25A 2.05A 5R1
CDFC5020-5R6MC 5.6 ±20% 100KHz,1.0V 64±30% 2.30A 2.05A 5R6
CDFC5020-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 83±30% 2.05A 1.80A 6R8
CDFC5020-7R5MC 7.5 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 1.85A 1.75A 7R5
CDFC5020-8R2MC 8.2 ±20% 100KHz,1.0V 98±30% 1.85A 1.65A 8R2
CDFC5020-9R1MC 9.1 ±20% 100KHz,1.0V 110±30% 1.70A 1.55A 9R1
CDFC5020-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 110±30% 1.70A 1.55A 100
CDFC5020-120MC 12 ±20% 100KHz,1.0V 140±30% 1.50A 1.40A 120
CDFC5020-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 165±30% 1.35A 1.25A 150
CDFC5020-180MC 18 ±20% 100KHz,1.0V 200±30% 1.25A 1.15A 180
CDFC5020-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 226±30% 1.15A 1.10A 220
CDFC5040series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC5040-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 12±30% 7.35A 4.90A 1R0
CDFC5040-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 15±30% 6.30A 4.30A 1R5
CDFC5040-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 19±30% 4.90A 3.80A 2R2
CDFC5040-2R7NC 2.7 ±30% 100KHz,1.0V 22±30% 4.30A 3.60A 2R7
CDFC5040-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 24±30% 3.95A 3.40A 3R3
CDFC5040-3R9NC 3.9 ±30% 100KHz,1.0V 27±30% 3.55A 3.20A 3R9
CDFC5040-4R7NC 4.7 ±30% 100KHz,1.0V 30±30% 3.50A 3.00A 4R7
CDFC5040-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 43±30% 2.90A 2.50A 6R8
CDFC5040-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 64±30% 2.35A 2.10A 100
CDFC5040-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 86±30% 2.00A 2.00A 150
CDFC5040-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 129±30% 1.60A 1.50A 220
CDFC5040-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 188±30% 1.30A 1.20A 330
CDFC5040-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 272±30% 1.10A 1.00A 470
CDFC5040-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 400±30% 0.90A 0.80A 680
CDFC5040-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 560±30% 0.75A 0.70A 101
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC6020 6028 6045 CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics
CDFC6020series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC6020-0R8NC 0.8 ±20% 100KHz,1.0V 20±30% 5.50A 3.80A 0R8
CDFC6020-1R5NC 1.5 ±20% 100KHz,1.0V 26±30% 4.00A 3.20A 1R5
CDFC6020-2R2NC 2.2 ±20% 100KHz,1.0V 34±30% 3.20A 2.70A 2R2
CDFC6020-3R3NC 3.3 ±20% 100KHz,1.0V 40±30% 2.80A 2.60A 3R3
CDFC6020-4R7NC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 58±30% 2.40A 2.00A 4R7
CDFC6020-6R8NC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 85±30% 2.00A 1.80A 6R8
CDFC6020-100MC 10 ±30% 100KHz,1.0V 125±30% 1.70A 1.40A 100
CDFC6020-220MC 22 ±30% 100KHz,1.0V 290±30% 1.05A 0.95A 220
CDFC6028series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC6028-0R9NC 0.9 ±30% 100KHz,1.0V 13±30% 6.60A 4.60A 0R9
CDFC6028-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 16±30% 5.00A 4.20A 1R5
CDFC6028-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 20±30% 4.20A 3.70A 2R2
CDFC6028-3R0NC 3 ±30% 100KHz,1.0V 23±30% 3.60A 3.40A 3R0
CDFC6028-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 31±30% 2.70A 3.00A 4R7
CDFC6028-6R0MC 6 ±20% 100KHz,1.0V 40±30% 2.50A 2.50A 6R0
CDFC6028-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 65±30% 1.90A 1.90A 10
CDFC6028-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 95±30% 1.60A 1.80A 150
CDFC6028-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 135±30% 1.30A 1.40A 220
CDFC6028-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 220±30% 1.10A 1.10A 330
CDFC6028-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 300±30% 0.95A 0.92A 470
CDFC6028-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 420±30% 0.76A 0.77A 680
CDFC6028-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 600±30% 0.62A 0.66A 101
CDFC6045series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC6045-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 14±30% 8.50A 4.20A 1R0
CDFC6045-1R3NC 1.3 ±30% 100KHz,1.0V 16±30% 8.00A 4.00A 1R3
CDFC6045-1R8NC 1.8 ±30% 100KHz,1.0V 18±30% 7.00A 3.70A 1R8
CDFC6045-2R3NC 2.3 ±30% 100KHz,1.0V 21±30% 6.00A 3.50A 2R3
CDFC6045-3R0NC 3 ±30% 100KHz,1.0V 24±30% 5.00A 3.20A 3R0
CDFC6045-4R5MC 4.5 ±20% 100KHz,1.0V 31±30% 4.00A 3.00A 4R5
CDFC6045-6R3MC 6.3 ±20% 100KHz,1.0V 38±30% 3.80A 2.80A 6R3
CDFC6045-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 47±30% 3.00A 2.50A 100
CDFC6045-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 77±30% 2.30A 1.90A 150
CDFC6045-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 115±30% 1.90A 1.50A 220
CDFC6045-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 145±30% 1.50A 1.40A 330
CDFC6045-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 220±30% 1.30A 1.10A 470
CDFC6045-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 330±30% 1.00A 0.90A 680
CDFC6045-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 500±30% 0.80A 0.70A 101
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC8040 CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics 
CDFC8040series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)
CDFC8040-0R9NC 0.9 ±30% 100KHz,1.0V 6.0±30% 11 7.8 0R9
CDFC8040-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 6.5±30% 10 7.4 1R0
CDFC8040-1R4NC 1.4 ±30% 100KHz,1.0V 7.0±30% 9 7 1R4
CDFC8040-2R0NC 2 ±30% 100KHz,1.0V 9.0±30% 7.4 6.3 2R0
CDFC8040-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 9.0±30% 7.1 6 2R2
CDFC8040-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 15.0±30% 5.5 4.9 3R3
CDFC8040-3R6NC 3.6 ±30% 100KHz,1.0V 15.0±30% 5.3 4.9 3R6
CDFC8040-3R8NC 3.8 ±30% 100KHz,1.0V 17.0±30% 5 4.5 3R8
CDFC8040-4R7NC 4.7 ±30% 100KHz,1.0V 18.0±30% 4.7 4.1 4R7
CDFC8040-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 18.0±30% 4.7 4.1 4R7
CDFC8040-6R8NC 6.8 ±30% 100KHz,1.0V 25.0±30% 4 3.7 6R8
CDFC8040-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 25.0±30% 4 3.7 6R8
CDFC8040-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 34.0±30% 3.4 3.1 100
CDFC8040-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 50.0±30% 2.7 2.4 150
CDFC8040-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 66.0±30% 2.2 2.2 220
CDFC8040-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 100.0±30% 1.9 1.7 330
CDFC8040-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 150.0±30% 1.5 1.4 470
CDFC8040-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 230.0±30% 1.2 1.1 680
CDFC8040-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 290.0±30% 1 1 101


3. Product Feature And Application of CDFC2520-8040 Magnetic Sealant Inductor


CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor feature and application:

1. It adopts a closed magnetic circuit structure with less magnetic leakage and strong anti-electromagnetic interference ability.

2. Compared with the traditional chip inductor, under the same size, its rated current will be nearly 30% higher.
3. Small volume.
4. Low energy consumption.


Application:

Widely used in mobile phones, tablet computers, TV sets, security, car navigation, LED lighting, portable game consoles, various power modules, etc.


4. Product Details of CDFC2520-8040 Magnetic Sealant Inductor


I sat: The current when the inductance become 30% lower than its initial value(Ta = 20℃).
I rms: The current when temperature of coil increases up to MaxΔT=40℃(Ta = 20℃).
Operating temperature: -40℃to 105℃.


 
5. Product Qualification of CDFC2520-8040 Magnetic Sealant Inductor


Due to its small volume and large amount of inductance, the magnetic sealing adhesive patch inductor has great advantages in saving the space of circuit board. It also has good shielding effect and good current resistance.  


6. Deliver, Shipping And Serving of CDFC2520-8040 Magnetic Sealant Inductor


Our production comply the EU standards and reliability test. Because of CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor small volume and large passing inductance, it has great advantages in saving the space of circuit board ,as well as good shielding effect and good current resistance.
Thẻ nóng: CDFC2520-8040 Cuộn cảm chống thấm từ tính, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Bán buôn, Mua, Nhà máy, Tùy chỉnh, Còn hàng, Số lượng lớn, Mẫu miễn phí, Thương hiệu, Trung Quốc, Sản xuất tại Trung Quốc, Giá rẻ, Giảm giá, Giá thấp, Mua Giảm giá, Giá, Bảng giá, Báo giá, CE, Thời trang, Mới nhất, Chất lượng, Cao cấp, Bền, Dễ bảo trì, Bán mới nhất, Bảo hành 1 năm, Sang trọng, Lạ mắt

Danh mục liên quan

Gửi yêu cầu

Xin vui lòng cho yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
验证码,看不清楚?请点击刷新验证码