Tin tức

Ảnh hưởng của lõi đến cuộn cảm cuộn dây là gì

2021-09-08

Vật liệu lõi từ khác nhau có từ thông khác nhau, nếu các yếu tố khác sẽ không thay đổi để đảm bảo hình thức và thông số kỹ thuật hoàn toàn giống nhau nhưng lõi từ của vật liệu khác nhau sẽ ảnh hưởng đến độ tự cảm của cuộn dây.


Theo cách tính độ tự cảm L = (k * μ0 * μs * N * N * s) / L. Độ dẫn từμ của vật liệu làm lõi càng lớn thì độ tự cảm của cuộn dây càng lớn.


Cảm kháng của cuộn dây điện từ có lõi từ lớn hơn cảm kháng của cuộn dây rỗng. Lõi từ có thể làm tăng cảm kháng của cuộn cảm. Nói một cách tổng quát, trong điều kiện đảm bảo số vòng dây của cuộn thuần cảm không thay đổi, ta có thể hiểu theo một phương pháp khác là độ tự cảm L = μ × S * (N * N) / L: lõi càng dày (thì đường kính lõi lớn hơn) thì độ tự cảm càng lớn khi S tăng. Nếu các thông số chính khác không thay đổi, đường kính lõi lớn hơn, giá trị điện cảm nhỏ hơn, DCR lớn hơn và công suất chồng chất một chiều lớn hơn. Nguyên nhân chính là do đường dây lõi đồng cắt từ thông, mạch từ dài ra, tổng trở tăng, L = N ^ 2 / R, R tăng, L giảm. Ngoài ra, thông số kỹ thuật của lõi cũng sẽ ảnh hưởng đến quy cách đóng gói của cuộn cảm cuộn dây, quy cách lõi càng lớn thì quy cách đóng gói của cuộn cảm cuộn dây càng lớn.


Do giới hạn của các đặc tính vật liệu của lõi từ, phạm vi ứng dụng của cuộn cảm tạo bởi các lõi khác nhau sẽ khác nhau. Ví dụ, cuộn cảm của lõi ferit có DCR rất lớn và nhiệt độ cao, có thể được sử dụng làm điện cảm đầu ra, cuộn cảm và điện cảm lưu trữ năng lượng. Điện cảm cuộn dây của vật liệu lõi bằng bột sắt có đặc tính EMC mạnh, phù hợp hơn cho các ứng dụng lọc để giảm nhiễu điện từ.