Tin tức

Điện cảm là gì? Các thông số chính của điện cảm là gì?

2021-09-08

Các thông số chính của điện cảm

1. độ tự cảm: độ tự cảm L là đặc điểm vốn có của cuộn dây điện cảm, và điện áp, dòng điện và các mối quan hệ trực tiếp danh nghĩa khác, độ tự cảm là độ tự cảm của các thông số quan trọng hơn;


2. điện kháng cảm ứng: điện dung tương ứng với to cảm kháng điện dung, điện cảm tương ứng với điện kháng cảm ứng, nó là kích thước của cuộn dây trên cản xoay chiều, giá trị điện kháng cảm ứng XL = 2Ï € fL;


3. Giá trị Q: Giá trị Q của độ tự cảm là đại lượng vật lý của cuộn dây, giá trị Q càng cao thì tổn hao vòng càng nhỏ, giá trị Q nói chung là hàng chục đến hàng trăm, giá trị của nó Q = Ï ‰ L / R;


4.Dòng định mức: dòng điện tối đa cho phép trong cuộn dây, thiết kế của mạch phải tính đến đầy đủ giới hạn dòng điện, đặc biệt là cuộn cảm tần số cao và các trường hợp khác.