Tin tức

Hai chức năng chính của cuộn cảm điện bản vá

2021-09-08

Lọc, độ trễ, khía, dao động, v.v. cho biết: "điện trở dc, ac". Trong mạch điện tử, hoạt động của dòng điện hữu hạn xoay chiều, nó và điện trở hoặc tụ điện có thể tạo thành bộ lọc thông cao hoặc thông thấp, mạch dịch pha và mạch cộng hưởng, v.v. Máy biến áp có thể được sử dụng để ghép AC, thay đổi điện áp, dòng điện thay đổi và chuyển đổi trở kháng. Vai trò của cuộn cảm cuộn dây có vẻ ngược lại, chúng ta đã nói rằng tụ điện là điện trở trực tiếp, và điện cảm thì ngược lại, vai trò của nó là điện trở trực tiếp, ban đầu! Chiều của từ trường do dòng điện một chiều tạo ra qua cuộn cảm là như nhau và không thay đổi.


Hai chức năng chính của cuộn cảm điện bản vá


1. Tác dụng cuộn cảm cuộn cảm:

Cuộn dây thuần cảm Suất điện động tự cảm trong cuộn cảm kháng luôn biến đổi dòng điện trong cuộn dây. Cuộn dây thuần cảm có tác dụng chặn dòng điện xoay chiều, độ lớn của tác dụng chặn gọi là điện kháng cảm ứng XL, đơn vị là ohm. Mối quan hệ của nó với độ tự cảm L và tần số xoay chiều f là XL = 2Ï € fL. Cuộn cảm có thể được chia thành cuộn cảm tần số cao và cuộn cảm tần số thấp.


2. Điều chỉnh và lựa chọn tần số:

Một mạch điều chỉnh được LC có thể được tạo thành bởi một cuộn dây dẫn song song với một tụ điện. Tức là tần số dao động riêng của mạch f0 bằng tần số f của tín hiệu không xoay chiều nên cảm kháng và điện dung của mạch bằng nhau nên năng lượng điện từ dao động ngược pha trong cuộn cảm và tụ điện, đó là hiện tượng cộng hưởng của mạch LC. Khi cộng hưởng, điện kháng cảm ứng và điện kháng của mạch tương đương ngược chiều, tổng dòng điện cảm ứng dòng điện cực tiểu, cường độ dòng điện cực đại (quy về tín hiệu xoay chiều f = "F0"), mạch cộng hưởng LC có vai trò chọn tần số, có thể chọn tín hiệu xoay chiều có tần số F nào đó.