Tin tức

Tính ổn định của vật liệu từ mềm trong điện cảm vòng

2021-09-08

Ở đây, chúng ta chỉ thảo luận về các vòng từ kín, không phải là các vòng từ rỗng và có khe hở không khí. Nói đến thể dục nhiệt độ cao thì phải nói đến vòng từ chất liệu lõi bột sắt, dùng để keo các bột từ lại với nhau và tạo thành với vật liệu kết dính, ở giữa có rất nhiều khe hở không khí nhỏ.


Khoảng trống không khí tồn tại bởi vì các tính chất từ ​​tính của vật liệu kết dính như nhựa gần giống với tính chất của không khí. Điều này có nghĩa là vật liệu vòng càng chứa ít bột sắt từ thì độ ổn định nhiệt độ của cuộn cảm càng tốt.


Tuy nhiên, so với cuộn cảm rỗng thì giá thành của vòng từ lõi sắt cao hơn. Vật liệu kẽm mangan có một vật liệu đặc biệt có độ ổn định cao, nhiệt độ rộng hoặc băng thông rộng. Nếu yêu cầu ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thì việc lựa chọn CORE phụ thuộc vào ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tự cảm. Độ tự cảm không thay đổi nhiều theo nhiệt độ, có nghĩa là CORE có độ ổn định nhiệt độ tốt.


Trong bài báo này, sự ổn định nhiệt độ của vật liệu từ mềm của cuộn cảm vòng từ sẽ được thảo luận, và một số gợi ý được đưa ra để lựa chọn vật liệu từ mềm.