Độ ổn định của vật liệu từ mềm trong điện cảm vòng

2021-09-08

Ở đây, chúng ta chỉ thảo luận về các vòng từ kín chứ không phải các vòng từ rỗng và có khe hở không khí. Khi nói đến khả năng thích ứng ở nhiệt độ cao, phải kể đến vòng từ tính vật liệu lõi bột sắt, được sử dụng để dán bột từ tính lại với nhau và tạo thành bằng vật liệu kết dính, đồng thời có rất nhiều khe hở không khí nhỏ ở giữa.

 

Khe hở không khí tồn tại do đặc tính từ của vật liệu kết dính như nhựa gần giống với đặc tính từ của không khí. Điều này có nghĩa là vật liệu vòng chứa càng ít bột sắt từ thì độ ổn định nhiệt độ của cuộn cảm càng tốt.

 

Tuy nhiên, so với cuộn cảm rỗng thì giá thành của vòng từ lõi sắt cao hơn. Vật liệu kẽm mangan có đặc tính vật liệu có độ ổn định cao, nhiệt độ rộng hoặc băng thông rộng. Nếu cần ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thì việc lựa chọn CORE phụ thuộc vào ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tự cảm. Độ tự cảm không thay đổi nhiều theo nhiệt độ, điều đó có nghĩa là CORE có độ ổn định nhiệt độ tốt.

 

Trong bài báo này, độ ổn định nhiệt độ của vật liệu từ mềm của cuộn cảm vòng từ được thảo luận và đưa ra một số gợi ý cho việc lựa chọn vật liệu từ mềm.