Tướng quân I. F. Cuộn cảm điều chỉnh

Chung NẾU NHƯ. Cuộn cảm có thể điều chỉnh là một cuộn cảm phổ biến. Có cuộn dây dao động cho radio bán dẫn, cuộn dao động cho TV, cuộn tuyến tính, cuộn notch, cuộn bù tần số cho âm thanh, cuộn chặn sóng, v.v.

Chung NẾU NHƯ. Cuộn cảm có thể điều chỉnh được chế tạo bằng cách cuộn dây tráng men trên lõi từ tần số cao hoặc thanh từ ferit. Một nam châm vĩnh cửu có thể điều chỉnh được lắp bên cạnh cuộn dây để điều chỉnh độ tự cảm. Sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn EU, có chất lượng tốt và ổn định, đồng thời có thị trường rộng khắp ở Trung Quốc và nước ngoài.

Chung NẾU NHƯ. Cuộn cảm có thể điều chỉnh thay đổi độ tự cảm của cuộn dây bằng cách thay đổi vị trí tương đối của nam châm vĩnh cửu và cuộn dây, để đạt được mục đích bù tuyến tính. Thông thường có hai cách để thay đổi độ tự cảm:

1 : Ferrite mềm có ren dùng để thay đổi vị trí của lõi sắt trong cuộn dây;

2 : Công tắc trượt dùng để thay đổi số vòng dây, từ đó làm thay đổi độ tự cảm của cuộn cảm.

View as  
 
  • Giới thiệu cuộn dây đúc HMD0505: I.F. Cuộn cảm có thể điều chỉnh thay đổi độ tự cảm của cuộn dây bằng cách thay đổi vị trí tương đối của nam châm vĩnh cửu và cuộn dây, để đạt được mục đích bù tuyến tính. Thường có hai cách để thay đổi độ tự cảm.

  • Điện cảm lọc HTCT8095 là thiết bị điện cảm được sử dụng phổ biến. Có cuộn dây dao động cho radio bán dẫn, cuộn dây dao động cho tivi, cuộn dây tuyến tính, cuộn bẫy tần số trung gian, cuộn bù tần số cho âm thanh và cuộn cảm.

  • Điện cảm có thể điều chỉnh được tạo ra bằng cách cuộn dây tráng men trên lõi từ tần số cao hoặc thanh từ ferit. Một nam châm vĩnh cửu có thể điều chỉnh được lắp bên cạnh cuộn dây để điều chỉnh độ tự cảm. Sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn EU, có chất lượng tốt và ổn định, đồng thời có thị trường rộng khắp ở Trung Quốc và nước ngoài.