View as  
 
  • SMYTYT6040 Giới thiệu cuộn cảm tích hợp: SMYTYT6040 Cuộn cảm tích hợp có độ ổn định cao và độ tin cậy cao. Sản phẩm của chúng tôi có độ ổn định và độ tin cậy của cuộn cảm tích hợp SMYTYT6040 tương đối cao.

  • EL0607 0810 Cuộn cảm tráng hình chữ I về cơ bản là một bộ lọc hai chiều: một mặt để lọc nhiễu điện từ ở chế độ chung trên đường tín hiệu, mặt khác để triệt tiêu nhiễu điện từ từ chính nó, để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các thiết bị điện tử khác trong cùng môi trường điện từ.

  • EL0455 Cuộn cảm hình chữ I được tráng phủ là một linh kiện điện tử có chức năng hàn sóng cắm. Nó có hai loại: Có hai loại hướng tâm dọc và hai loại nằm ngang, loại có nhiều loại. Nó cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của tấm hiện tại của khách hàng. Đặc điểm chính là nó được quấn bằng dây dày và có thể chịu được hàng chục AMPS, hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn AMPS. Nó thường được sử dụng trong các thiết bị hiện nay của các sản phẩm điện công suất cao. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn EU và được xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

  • Cuộn cảm được sơn EL I là một linh kiện điện tử có chức năng hàn sóng cắm. Nó có hai loại: xuyên tâm dọc và ngang. Nó cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của tấm hiện tại của khách hàng. Đặc điểm chính là nó được quấn bằng dây dày và có thể chịu được hàng chục AMPS, hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn AMPS. Nó thường được sử dụng trong các thiết bị hiện nay của các sản phẩm điện công suất cao. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn EU và được xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

  • Giới thiệu cuộn cảm tích hợp SMTYT1040: Cuộn cảm tích hợp SMTYT1040 có độ ổn định cao và độ tin cậy cao. Độ ổn định và độ tin cậy của cuộn cảm tích hợp SMTYT1040 tương đối cao.

  • Cuộn cảm hình chữ I được bảo vệ HFS là một linh kiện điện tử có chức năng hàn sóng plug-in. Nó có hai loại: xuyên tâm dọc và ngang. Nó cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của tấm hiện tại của khách hàng. Đặc điểm chính là nó được quấn bằng dây dày và có thể chịu được hàng chục AMPS, hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn AMPS. Nó thường được sử dụng trong các thiết bị hiện nay của các sản phẩm điện công suất cao. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn EU và được xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.