Điện cảm là gì? Các thông số chính của điện cảm là gì?

2021-09-08

Các thông số chính của điện cảm

1. độ tự cảm: độ tự cảm L là đặc tính vốn có của cuộn dây cảm, và điện áp, dòng điện và mối quan hệ trực tiếp danh nghĩa khác, độ tự cảm là độ tự cảm của các thông số quan trọng hơn;

 

2. điện kháng: điện dung tương ứng với t o điện kháng điện dung, điện cảm tương ứng với điện kháng, là kích thước của cuộn dây trên điện trở xoay chiều, giá trị điện kháng cảm ứng XL=2πfL ;

 

3. Giá trị Q: Giá trị Q của độ tự cảm là đại lượng vật lý của cuộn dây, giá trị Q càng cao thì suy hao vòng lặp càng nhỏ, giá trị Q thường từ hàng chục đến hàng trăm, giá trị Q=ωL/ R;

 

4.   dòng điện định mức: dòng điện tối đa cho phép trong cuộn dây, thiết kế mạch phải tính đến giới hạn dòng điện, đặc biệt là cuộn cảm kháng tần số cao và các loại khác dịp.